Chirurgia – proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu.

chirurgia proces pielęgnowania

Najczęstszą przyczyną problemów z drogami żółciowymi jest kamica żółciowa, która powoduje ich przewlekłe zapalenie. Jednym ze sposobów leczenia jest operacja. Pacjent chirurgiczny wymaga szczególnej opieki pielęgniarskiej przed, w trakcie i po zabiegu. Poniżej przedstawiam proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego (cholecystektomii) metodą klasyczną, czyli z rozcięciem powłok brzusznych.

Czym jest cholecystektomia?

Cholecystektomia jest zabiegiem chirurgicznym, którego celem jest usunięcie pęcherzyka żółciowego. Najczęściej wykonuje się ją u pacjentów chorujących na kamicę pęcherzyka żółciowego – chorobę dróg żółciowych polegającą na tworzeniu się złogów zbudowanych z bilirubiny, cholesterolu, białka i węglanu wapnia. Blokują one odpływ żółci i są przyczyną pojawienia się charakterystycznych dolegliwości: bólu w nadbrzuszu, żółtaczki mechanicznej i gorączki z dreszczami (tzw. triada Charcota). Inne wskazania do przeprowadzenia cholecystektomii to:

 • rak pęcherzyka żółciowego,
 • ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego,
 • perforacja pęcherzyka,
 • urazy wątroby.

Cholecystektomię można przeprowadzić metodą klasyczną, czyli z rozcięciem powłok brzusznych (laparotomia) lub laparoskopowo. Obecnie coraz częściej wybierana jest druga technika, ponieważ jest mniej obciążająca dla pacjenta, powoduje mniej powikłań pooperacyjnych i pozwala na szybszy powrót do zdrowia.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego

Przed zabiegiem chirurgicznym pielęgniarka powinna porozmawiać z pacjentem na temat zabiegu – przede wszystkim o jego ewentualnych obawach oraz poinformować o zasadach obowiązujących w dniu zabiegu m.in.

 • konieczności pozostania na czczo,
 • dotyczących higieny osobistej (dokładna toaleta ciała z uwzględnieniem dokładnego oczyszczenia pępka) i ewentualnej depilacji,
 • usunięcia protez zębowych i/lub soczewek kontaktowych,
 • zdjęciu biżuterii,
 • zmyciu lakieru z paznokci,
 • konieczności opróżnienia pęcherza moczowego na około godzinę przed zabiegiem.

Ponadto pielęgniarka pobiera krew na badania laboratoryjne, zgodnie ze zleceniem lekarskim, dostarcza pacjentowi bieliznę szpitalną, w którą powinien przebrać się w dniu zabiegu, podaje premedykację i transportuje pacjenta wraz z dokumentacją medyczną na blok operacyjny, gdzie przekazuje go pielęgniarce anestezjologicznej.

Chirurgia – proces pielęgnowania pacjenta po cholecystektomii

Epikryza: 70-letnia kobieta po zabiegu cholecystektomii metodą klasyczną. Operacja przeprowadzona z powodu przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego w wyniku kamicy żółciowej. Pacjentka ma trudności z poruszaniem się. Na co dzień przemieszcza się przy pomocy balkonika i wymaga pomocy w codziennych czynnościach. Kontakt słowny jest utrudniony, ponieważ kobieta niedosłyszy, jednak nie używa aparatu słuchowego. Ciśnienie tętnicze i poziom stężenia glukozy we krwi w normie.

Problem: Ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu
Cel: Zminimalizowanie ryzyka powikłań, wczesne rozpoznanie problemu.
Interwencje pielęgniarskie: Bezpośrednio po zabiegu, kiedy pacjent powróci na oddział, należy monitorować i zapisywać w karcie parametry życiowe (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, temperaturę ciała, rodzaj i częstość oddechów). Pacjenta trzeba obserwować także pod kątem reakcji układu pokarmowego na zastosowane znieczulenie. Częstym powikłaniem są nudności i wymioty. W tym czasie ważne jest także dożylne nawadnianie, zgodnie z kartą zleceń lekarskich.

Problem: Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej
Cel: Zminimalizowanie ryzyka zakażenia rany
Interwencje pielęgniarskie:

 • obserwacja wyglądu opatrunku i rany pooperacyjnej,
 • utrzymanie opatrunku w czystości i suchości,
 • obserwacja ilości i charakteru treści w drenach,
 • codzienna zmiana opatrunku z zastosowaniem zasad septyki i antyseptyki,
 • stosowanie odpowiednich preparatów do odkażania ran i natłuszczania skóry,
 • poinformowanie lekarza jeżeli z rany sączy się krew, treść ropna, skóra wokół rany jest zaczerwieniona, rana nie goi się.

Problem: Dyskomfort i złe samopoczucie spowodowane bólem pooperacyjnym
Cel: Zminimalizowanie dolegliwości bólowych, poprawa samopoczucia pacjenta
Interwencje pielęgniarskie:

 • ocena natężenia bólu w zastosowaniem jednej ze skal (np. numerycznej lub słownej),
 • pomiar parametrów życiowych (temperatura ciała, tętno, RR),
 • rozmowa z pacjentem na temat lokalizacji i charakteru bólu,
 • pomoc pacjentowi w przyjęciu pozycji ciała, która zniweluje dolegliwości bólowe,
 • rozpoznanie czynników, które wzmagają nieprzyjemne odczucia i dyskomfort,
 • podanie leków zgodnie z kartą zleceń lekarskich,
 • obserwowanie pacjenta i ponowna ocena natężenia bólu.

Problem: Deficyt w samopielęgnacji spowodowany trudnościami z poruszaniem się
Cel: Zachowanie prawidłowej higieny osobistej, aktywizacja pacjentki.
Interwencje pielęgniarskie:

 • rozmowa z pacjentem w celu rozpoznania deficytów w zakresie czynności higienicznych,
 • pomoc pacjentowi w wykonywaniu czynności higienicznych, które sprawiają problem,
 • zachęcanie pacjenta do podejmowania próby samodzielnego wykonywania części czynności higienicznych,
 • zmiana bielizny pościelowej pacjentki zgodnie z potrzebą,
 • ocena stanu skóry, włosów i paznokci,
 • ustawienie najpotrzebniejszych rzeczy w zasięgu ręki pacjentki,
 • wykonywanie ćwiczeń biernych i oddechowych,
 • zachęcenie pacjentki do siadania, wstawania i krótkich spacerów po oddziale przy pomocy balkonika.

Problem: Brak wiedzy pacjentki na temat zaleceń po zabiegu cholecystektomii

Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy pacjentki na temat zaleceń i diety po usunięciu pęcherzyka żółciowego
Interwencje pielęgniarskie:

 • rozmowa z pacjentką w celu poznania jej wiedzy na temat choroby i poinformowanie jej o konieczności zmiany nawyków żywieniowych,
 • przedstawienie zalet wynikających ze zmiany diety,
 • przekazanie pacjentce zasad diety i sposobu spożywania posiłków po cholecystektomii,
 • rozmowa z rodziną i poinformowanie jej o wskazaniach dietetycznych,
 • współpraca z dietetykiem,
 • poinformowanie pacjentki o konieczności ograniczenia wysiłku fizycznego do momentu zagojenia się rany,
 • zmotywowanie pacjentki do wykonywania ćwiczeń oddechowych w domu,
 • poinformowanie o konieczności zgłaszania się na wizyty kontrolne.

Problem: Utrudniony kontakt słowny z powodu niedosłuchu
Cel: Poprawa komunikacji
Interwencje pielęgniarskie:

 • rozpoznanie skali problemu niedosłuchu,
 • zwrócenie na siebie uwagi pacjentki poprzez lekkie poklepanie po ramieniu,
 • mówienie głośno, wyraźnie i zawsze przodem do pacjentki,
 • rozmowa z pacjentką i jej rodziną; przedstawienie zalet korzystania z aparatu słuchowego,
 • konsultacja laryngologiczna i współpraca z pracownią protetyki słuchu.

Similar Posts

3 thoughts on “Chirurgia – proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu.
 1. To naprawdę duża pomoc dla studentów , szczególnie w tym czasie , gdzie w ogóle nie mamy wstępu na szpital i jakiekolwiek praktyki.
  Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.