Proces pielęgnowania – reumatoidalne zapalenie stawów

proces pielęgnowania rzs

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła autoimmunologiczna choroba zapalna, która obejmuje tkankę łączną. Dotyczy przede wszystkim stawów i prowadzi do utraty sprawności ruchowej. Patologia rozpoczyna się od stanu zapalnego błony maziowej, co prowadzi do niedostatecznego odżywienia chrząstek stawowych, a tym samym ich uszkodzenie. W miarę postępu choroby dochodzi do zniekształceń stawów, więzadeł, ścięgien i pochewek oraz do upośledzenia ich funkcji. Ogólnoustrojowe powikłania RZS dotyczą układu naczyniowego, nerek, serca, płuc, a także układu nerwowego.

Przyczyny i objawy RZS

Choroba może wystąpić w każdym wieku, jednak szczyt zachorowań przypada między 30. a 50. rokiem życia. Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie zostały do końca poznane. Uważa się, że stan zapalny w stawach zostaje wywołany poprzez działanie kilku czynników:

 • predyspozycje genetyczne (zwiększają ryzyko choroby nawet pięciokrotnie),
 • płeć (kobiety chorują 3 razy częściej od mężczyzn),
 • zaburzenia układu immunologicznego (produkcja przeciwciał przeciw własnym tkankom),
 • stres,
 • infekcja bakteryjna lub wirusowa,
 • palenie tytoniu.

Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów są zwykle niezauważalne lub niepoprawnie diagnozowane, ponieważ zwykle przypominają grypę. Pojawiają się ogólne osłabienie i zmęczenie, podwyższona temperatura ciała oraz bóle mięśniowe. Następnie (nawet po kilku miesiącach) pojawiają się dolegliwości ze strony stawów:

 • zapalenie stawów (drobnych – rąk i nóg lub jednego dużego – barkowego, kolanowego),
 • obrzęk stawów,
 • sztywność poranna lub po dłuższym okresie nieporuszania stawem,
 • ból i tkliwość stawów,
 • nieodwracalne ograniczenie ruchomości stawów,
 • deformacje stawów, np. guzki reumatoidalne nad stawami.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje farmakoterapię i rehabilitację. Jego celem jest zmniejszenie dolegliwości i utrzymanie jak najdłuższego okresu remisji.

Proces pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Problem: Ograniczona sprawność ruchowa spowodowana bólem stawów.
Cel: Zwiększenie ruchomości stawów i samodzielności w zakresie wykonywania czynności higienicznych.
Interwencje pielęgniarskie:

 • rozmowa z pacjentem w celu rozpoznania deficytów w zakresie czynności higienicznych,
 • pomoc pacjentowi w wykonywaniu czynności higienicznych, które sprawiają problem,
 • zachęcanie pacjenta do podejmowania próby samodzielnego wykonywania czynności higienicznych,
 • dostosowanie wysiłku fizycznego do możliwości i wydolności pacjenta,
 • zaniechanie pospieszania pacjenta,
 • zachęcanie pacjenta do korzystania z przedmiotów pomocniczych (np. długa łyżka do butów, tasiemka przy suwaku),
 • zaproponowanie ubierania luźnych ubrań, bez guzików, aby ich zakładanie nie sprawiało trudności,
 • wykonywanie lekkich ćwiczeń stawów przed rozpoczęciem czynności higienicznych,
 • podanie przeciwbólowych środków farmakologicznych w razie potrzeby.

Problem: Zniechęcenie i brak motywacji do regularnych ćwiczeń i rehabilitacji.
Cel: Zachęcenie pacjenta do regularnej rehabilitacji; nauka prostych ćwiczeń, które może wykonywać samodzielnie.
Interwencje pielęgniarskie:

 • rozmowa z pacjentem dotycząca korzyści płynących z regularnych ćwiczeń,
 • wyjaśnienie pacjentowi, że rehabilitacja jest jednym z elementów skutecznej terapii,
 • współpraca z fizjoterapeutą,
 • nauczenie pacjenta prostych ćwiczeń, które może wykonywać samodzielnie (obejmujące stawy kończyn górnych i dolnych),
 • pomoc w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • rozmowa z rodziną pacjenta, dotycząca konieczności wykonywania regularnych ćwiczeń i rehabilitacji,
 • w razie potrzeby: podanie środków przeciwbólowych przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Problem: Niepokój pacjenta związany ze stanem zdrowia i postępem choroby.
Cel: Zredukowanie niepokoju, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Interwencje pielęgniarskie:

 • nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem (aktywne słuchanie, wykazanie zainteresowania problemami),
 • obecność przy pacjencie i gotowość na okazanie wsparcia,
 • ocena reakcji pacjenta na chorobę i stosowane leczenie,
 • rozmowa z pacjentem w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących choroby i terapii,
 • informowanie pacjenta o podejmowanych działaniach diagnostycznych i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i relaksacji (aromaterapia, muzykoterapia, wyciszenie się),
 • zapewnienie pacjentowi spokoju na sali chorych,
 • motywowanie pacjenta do podejmowania działań terapeutycznych,
 • zaproponowanie rozmowy z psychologiem,
 • edukacja pacjenta i jego rodziny na temat choroby i postępowania terapeutycznego.

Problem: Dyskomfort spowodowany przewlekłym bólem stawów (ból o umiarkowanym natężeniu).
Cel: Poprawa samopoczucia pacjenta poprzez zredukowanie dolegliwości bólowych.
Interwencje pielęgniarskie:

 • Ocena charakteru, lokalizacji i monitorowanie natężenia bólu poprzez rozmowę z pacjentem i zastosowanie jednej ze skal (VAS, numeryczna, słowna),
 • Pomiar podstawowych parametrów życiowych (tętno, RR, temperatura ciała) i odnotowanie ich w karcie pacjenta,
 • Zalecenie przyjęcia wygodnej pozycji, która niweluje dolegliwości bólowe,
 • Podanie farmakologicznych środków przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarza,
 • Obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia działań niepożądanych zastosowanych leków,
 • Stosowanie technik i zabiegów relaksacyjnych – rozluźnianie mięśni, ćwiczenia oddechowe,
 • Zapewnienie pacjentowi odpoczynku i spokoju na sali chorych,
 • Zastosowanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych i gimnastyki we współpracy z fizjoterapeutą (wyjaśnienie konieczności i korzyści płynących z lekkiej aktywności fizycznej w RZS).

Similar Posts

One thought on “Proces pielęgnowania – reumatoidalne zapalenie stawów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.