Proces pielęgnowania pacjenta leżącego po złamaniu szyjki kości udowej.

proces pielęgnowania złamanie szyjki udowej

82 – letni mężczyzna po chirurgicznym zaopatrzeniu złamania szyjki kości udowej kończyny lewej. Pacjent jest leżący, unieruchomiony, nie wykonuje podstawowych czynności pielęgnacyjnych.

Na kości ogonowej obecna odleżyna 3 stopnia.Kontakt z pacjentem jest utrudniony z powodu otępienia starczego. Na śluzówkach jamy ustnej obecne pleśniawki. Stan ogólny pacjenta dobry, nie gorączkuje, bez objawów infekcji.

Proces pielęgnowania pacjenta leżącego

Problem: Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej.
Cel: Niedopuszczenie do zakażenia.
Interwencje pielęgniarskie:
– Obserwacja rany w kierunku miejscowych objawów świadczących o zakażeniu.
– Obserwacja pacjenta w kierunku uogólnionych objawów świadczących o zakażeniu.
– Zmiana opatrunku zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki.
– Stosowanie odpowiednich preparatów do odkażania ran i natłuszczania skóry.
– Niedopuszczenie do zamoczenia opatrunku.

Problem: Deficyt w samopielęgnacji.
Cel: Utrzymanie prawidłowej higieny. Zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Interwencje pielęgniarskie:
– Wykonywanie toalety ciała pacjenta rano i wieczorem.
– Wykonywanie toalety jamy ustnej.
– Masowanie, oklepywanie, nawilżanie ciała pacjenta.
– Zmiana bielizny pościelowej i osobistej według potrzeb.
– Zmiana pampersa według potrzeb.
– Zachęcanie pacjenta do wykonywania prostych czynności samodzielnie. Asystowanie mu.
– Pomoc w spożywaniu posiłków.
– Ustawienie rzeczy pacjenta w zasięgu ręki.
– Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali pacjenta.
– Nauka rodziny pacjenta odpowiedniej pielęgnacji.

Problem: Ryzyko powstania zapalenia płuc i zakrzepicy spowodowane unieruchomieniem.
Cel: Niedopuszczenie do rozwinięcia się zapalenia płuc i zakrzepicy.
Interwencje pielęgniarskie:
–  Rozmowa z pacjentem i wyjaśnienie celu wykonywanych działań.
– Wykonywanie ćwiczeń biernych kończyn dolnych i górnych.
– Oklepywanie pacjenta podczas czynności pielęgnacyjnych.
– Częsta zmiana pozycji pacjenta.
– Sadzanie pacjenta w łóżku w miarę możliwości
– Zachęcanie pacjenta do efektywnego kaszlu.
– Stosowanie ćwiczeń oddechowych
– Podanie leków rozrzedzających krew na zlecenie lekarza.
– Współpraca z rehabilitantem.
– Edukacja rodziny dotycząca ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń biernych.

Problem: Brak współpracy pacjenta podczas fizjoterapii operowanej kończyny.
Cel: Prawidłowa rehabilitacja pooperacyjna.
Interwencje pielęgniarskie:
– Rozmowa z pacjentem i wyjaśnienie celu fizjoterapii.
– Wykonywanie części fizjoterapii podczas toalety porannej.
– Podanie środków przeciwbólowych 30 minut przed ćwiczeniami.
– Motywowanie pacjenta, pochwała postępów.
– Zwracanie uwagi na sygnały bólowe.
– Współpraca z rehabilitantem i rodziną pacjenta.

Problem: Odleżyna na kości ogonowej. Ryzyko powstania kolejnych odleżyn.
Cel: Pielęgnacja i wyleczenie odleżyny. Zapobieganie powstawaniu kolejnych odleżyn.
Interwencje pielęgniarskie:
– Ocena ryzyka powstania odleżyn według dostępnej skali.
– Zastosowanie materaca przeciwodleżynowego.
– Zastosowanie dostępnych udogodnień przeciwodleżynowych – wałki, kliny, krążki.
– Zmiana pozycji pacjenta co dwie godziny.
– Odpowiednie ułożenie ciała pacjenta z uwzględnieniem zniwelowania ucisku na poszczególne części ciała.
– Dokładne oglądanie skóry pacjenta podczas toalety porannej i wieczornej.
– Pielęgnacja skóry pacjenta, dokładne osuszanie, natłuszczanie, masowanie, oklepywanie.
– Wygładzanie bielizny pościelowej i osobistej pacjenta.
– Utrzymanie bielizny osobistej i pościelowej w suchości.
– Stosowanie bielizny pościelowej i osobistej bez guzików.
– Niedopuszczenie do przegrzania i przepocenia pacjenta.
– Odpowiednie odżywianie pacjenta.
– Zastosowanie odpowiednich technik przesuwania i podnoszenia pacjenta.
– Częsta zmiana pampersa i bielizny osobistej i pościelowej.
– Obserwacja i ocena istniejącej rany odleżynowej.
– Oczyszczanie rany odleżynowej.
– Zastosowanie dostępnych nowoczesnych opatrunków.
– Zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki podczas zmiany opatrunku.
– Edukacja rodziny dotycząca odleżyn.

Problem: Odmowa przyjmowania pokarmów spowodowana bólem śluzówek jamy ustnej.
Cel: Złagodzenie bólu. Zadbanie o prawidłowe odżywianie pacjenta.
Interwencje pielęgniarskie:
– Wykonywanie toalety jamy ustnej.
– Obserwacja śluzówek jamy ustnej w kierunku aft i owrzodzeń.
– Zastosowanie preparatów do pędzlowania jamy ustnej.
– Częste pojenie pacjenta chłodną wodą.
– Nie podawanie pacjentowi pokarmów i napojów zawierających cukier.
– Zadbanie o to, aby przyjmowane pokarmy były bogate w składniki mineralne.
– Uzupełnianie ewentualnych niedoborów żywieniowych.
– Dokładne przepłukanie ust po posiłku i podanych lekach.
– Podawanie posiłków płynnych lub półpłynnych, chłodnych, małymi porcjami.
– Ssanie kostek lodu przez pacjenta.
– Zastosowanie leczenia farmakologicznego zgodnie z zaleceniem lekarza.
– Poinformowanie rodziny o zasadach karmienia pacjenta.

Problem: Niepokój pacjenta.
Cel: Zniwelowanie niepokoju.
Interwencje pielęgniarskie:
– Mówienie do pacjenta spokojnym, cichym, życzliwym głosem.
– Przedstawienie się pacjentowi, wytłumaczenie czynności, które będziemy wykonywać.
– Zapewnienie ciszy i spokoju na sali chorego.
– Umożliwienie pacjentowi kontaktów z rodziną.
– Rozmowa z rodziną na temat niepokoju pacjenta.
– Zapewnienie pacjentowi obecności innego pacjenta na sali chorych.

Problem: Deficyt wiedzy rodziny na temat pielęgnacji pacjenta i profilaktyki przeciwodleżynowej.
Cel: Edukacja rodziny pacjenta.
Interwencje pielęgniarskie:
– Wytłumaczenie rodzinie co przyczynia się do powstania odleżyn.
– Poinformowanie rodziny o dostępnych udogodnieniach przeciwodleżynowych.
– Edukacja rodziny dotycząca pielęgnacji rany odleżynowej i środków opatrunkowych.
– Poinformowanie rodziny o konieczności częstej zmiany pozycji chorego.
– Edukacja rodziny dotycząca pielęgnacji i toalety ciała pacjenta.
– Edukacja rodziny dotycząca żywienia pacjentów z ryzykiem do powstania odleżyn.

Similar Posts

2 thoughts on “Proces pielęgnowania pacjenta leżącego po złamaniu szyjki kości udowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.