Dziecko z ostrą biegunką. Epikryza i proces pielęgnowania.

proces pielęgnowania pediatria

Roczny chłopiec przywieziony na oddział z rozpoznaniem ostrej biegunki i odwodnienia, spowodowanego nadmierną utratą płynów. Objawom towarzyszy temperatura do 39 stopni oraz męczący, suchy kaszel, bez wymiotów. Stan dziecka jest dość dobry, chłopiec jest niespokojny i płaczliwy. Masa ciała w dniu przyjęcia wynosi 10,5 kg. Na oddziale dziecko przebywa z mamą.

Proces pielęgnowania

Problem: Gorączka spowodowana infekcją.
Cel: Obniżenie temperatury ciała.
Interwencje pielęgniarskie:
– Pomiar temperatury ciała oraz tętna rano i wieczorem oraz w przypadku wystąpienia objawów, świadczących o wzroście temperatury. Odnotowanie pomiarów w karcie dziecka.
– Zastosowanie zimnych okładów na skronie, kark, zgięcia łokciowe lub pachwiny dziecka.
– Częste pojenie w małych ilościach.
– Ubranie dziecka w przewiewną, luźną piżamę. Zastosowanie lekkiego okrycia.
– Zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjenta w razie potrzeby.
– Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali, w której przebywa dziecko (rozwieszenie wilgotnych prześcieradeł, zastosowanie nawilżacza powietrza, przewietrzenie sali).
– Zastosowanie kąpieli ochładzającej.
– Podanie leków przeciwgorączkowych przy temperaturze powyżej 38 stopni zgodnie ze zleceniem lekarskim.
– Zebranie wywiadu i obserwacja dziecka pod kątem wystąpienia drgawek gorączkowych.
– Edukacja mamy dziecka w zakresie rozpoznawania objawów podniesienia temperatury i postępowania w przypadku wystąpienia drgawek gorączkowych.

Problem: Zaburzenia wodno – elektrolitowe spowodowane nadmierną utratą płynów.
Cel: Nawodnienie dziecka. Wyrównanie gospodarki wodno – elektrolitowej.
Interwencje pielęgniarskie:
– Podawanie dożylnych płynów zgodnie ze zleceniem lekarza.
– Obserwacja miejsca wkłucia pod kątem zakażenia.
– Pojenie dziecka doustnie, małymi porcjami wody.
– Obserwacja przyjmowanych i wydalanych płynów. Prowadzenie bilansu płynów.
– Obserwacja stopnia nawodnienia dziecka poprzez ocenę elastyczności skóry, wilgotności błon śluzowych,  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi. Odnotowanie wyników w karcie.
– Kontrola masy ciała dziecka.
– Zwilżanie błon śluzowych jamy ustnej dziecka.
– Niedopuszczenie do przegrzania dziecka.
– Pobranie krwi do badań biochemicznych.

Problem: Ryzyko wystąpienia odparzeń z powodu uporczywej biegunki.
Cel: Niedopuszczenie do wystąpienia odparzeń. Zapewnienie prawidłowej higieny.
Interwencje pielęgniarskie:
– Kontrola wypróżnień dziecka. Częsta zmiana pampersa, adekwatnie do ilości wypróżnień.
– Toaleta dziecka przy każdej zmianie pampersa.
– Wietrzenie pośladków.
– Stosowanie odpowiednich środków pielęgnacyjnych do smarowania skóry pośladków i w okolicach
części intymnych dziecka.
– Zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb.
– Zabezpieczenie łóżeczka podkładem jednorazowym.
– Zastosowanie u dziecka diety biegunkowej. Kontrola spożywanych posiłków.
– Podanie leków na zlecenie lekarza.
– Mycie i dezynfekcja rąk po każdym kontakcie z dzieckiem w celu zmiejszenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
– Edukacja rodziców dotycząca: utrzymania prawidłowej higieny dziecka; postępowania z odpadami; częstego mycia rąk; konieczności stosowania diety u dziecka.

Problem: Suchość śluzówek spowodowana męczącym, suchym kaszlem.
Cel: Złagodzenie objawów kaszlu. Nawilżenie śluzówek.
Interwencje pielęgniarskie:
– Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali.
– Wykonywanie inhalacji z soli fizjologicznej.
– Zwilżanie błon śluzowych jamy ustnej wodą.
– Toaleta jamy ustnej.
– Podawanie dziecku płynnych, soczystych pokarmów.
– Obserwacja stanu śluzówek.
– Podanie leków łagodzących kaszel na zlecenie lekarza.
– Oklepywanie dziecka 30 minut po inhalacji.
– Ułożenie dziecka w pozycji wysokiej.
– Edukacja mamy dotycząca oklepywania dziecka.

Problem: Niepokój i płaczliwość dziecka.
Cel: Zmniejszenie niepokoju. Uspokojenie pacjenta.
Interwencje pielęgniarskie:
– Nawiązanie kontaktu z dzieckiem przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności.
– Przyjazne i życzliwe nastawienie do pacjenta.
– Mówienie do dziecka głosem spokojnym i cichym.
-Wykonywanie czynności pielęgniarskich w obecności mamy dziecka.
– Odwrócenie uwagi dziecka zabawą.
– Zapewnienie dziecku ciszy i spokoju.

Problem: Zaburzenia snu spowodowane gorączką.
Cel: Zapewnienie optymalnej ilości snu.
Interwencje pielęgniarskie:
– Zapewnienie ciszy i spokoju w otoczeniu dziecka.
– Zadbanie o odpowiedni mikroklimat w sali dziecka.
– Ubranie dziecka w lekką i przewiewną piżamę.
– Zastosowanie lekkiego okrycia dziecka.
– Podanie leków przeciwgorączkowych w razie potrzeby.
– Niewybudzanie dziecka, kiedy zaśnie.

Problem: Ryzyko powstania zakażenia wewnątrzszpitalnego.
Cel: Niedopuszczenie do szerzenia się wirusa.
Interwencje pielęgniarskie:
– Mycie i dezynfekcja rąk po każdym kontakcie z dzieckiem i pobycie na sali, w której przebywało dziecko.
– Odpowiednia utylizacja pampersów i zabrudzonych podkładów.
– Nieprzemieszczanie się dziecka po innych salach oraz niekontaktowanie dziecka chorego z innymi dziećmi.
– Ograniczenie liczby odwiedzin.
– Przygotowanie odzieży ochronnej dla personelu i osób odwiedzających.
– Edukacja rodziców dotycząca zasad higieny i aseptyki.

Problem: Niepokój matki o stan zdrowia dziecka.
Cel: Uspokojenie i poprawa samopoczucia matki dziecka.
Interwencje pielęgniarskie
– Odciążenie mamy przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przy dziecku.
– Zapewnienie mamie dziecka odpoczynku.
– Rozmowa z matką. Wyjaśnienie jej istoty wykonywanych czynności.
– Umożliwienie mamie rozmowy z lekarzem prowadzącym.

 

Jeżeli interesuje Cię również proces pielęgnowania pacjenta z depresją, zapraszam tutaj.

Similar Posts

2 thoughts on “Dziecko z ostrą biegunką. Epikryza i proces pielęgnowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.