Pomiar ciśnienia krwi

jak zmierzyć ciśnienie krwi

Ciśnienie tętnicze krwi to jeden z najważniejszych parametrów życiowych, ponieważ dostarcza informacji na temat stanu układu krążenia. Pomiaru można dokonywać samodzielnie w domu przy pomocy ciśnieniomierza bezprzewodowego lub zegarowego. Mimo że nie jest to trudne badanie, wynik będzie miarodajny tylko wtedy, gdy zostaną zachowane pewne zasady. Poniżej podpowiadam, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi jest obowiązkowym badaniem u osób, które mają rozpoznane nadciśnienie tętnicze krwi. Należy go wykonywać 2 razy dziennie – rano i wieczorem (przed przyjęciem leków), a otrzymane wartości zapisywać w dzienniczku pomiarów (można otrzymać go od lekarza lub wykonać samodzielnie z zeszytu): data, godzina, wynik. Dodatkowo badanie trzeba wykonać w przypadku pogorszenia się samopoczucia.

Jednakże trzeba pamiętać, że pomiar ciśnienia krwi jest badaniem, które powinny okresowo wykonywać u siebie także osoby bez rozpoznanego nadciśnienia. Niestety, prawdą jest, że choroba ta przez bardzo długi czas przebiega zupełnie bezobjawowo, a mimo to sieje spustoszenie w organizmie. Na wczesnym etapie, gdy jeszcze możliwe jest zapobieganie powikłaniom, nieprawidłowości (czyli podwyższone ciśnienie) można wykryć tylko podczas pomiaru ciśnieniomierzem.

Zasady pomiaru ciśnienia krwi

Prawidłowy pomiar ciśnienia krwi jest możliwy, jeżeli zostaną zachowane następujące zasady:

 1. Pomiar ciśnienia należy wykonać po co najmniej 5-minutowym odpoczynku.
 2. Pomiar nie może być wykonany bezpośrednio po spożyciu posiłku lub kawy (a także mocnej herbaty, napoju energetycznego oraz wypaleniu papierosa).
 3. Pomiar nie powinien być wykonywany u osoby zdenerwowanej lub zestresowanej.
 4. W miarę możliwości pomiar powinien odbywać się w pozycji siedzącej, a łokieć ręki, na której wykonywane jest badanie musi być oparty na stole (nie sadzamy na siłę osoby leżącej).
 5. Szerokość mankietu powinna być dostosowana do gabarytów pacjenta (powinien on pokrywać ⅔ ramienia).
 6. Pacjent nie może ruszać się ani mówić podczas badania.
 7. Jeżeli jest konieczne powtórzenie badania trzeba odczekać ok. 2 minuty przed ponownym napompowaniem mankietu.

Jak mierzyć ciśnienie krwi?

Pomiar ciśnienia krwi jest bardzo prosty. W przypadku ciśnieniomierzy bezprzewodowych należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie lub instrukcją. Mankiet trzeba nałożyć na ramię (2 cm od łokcia) lub nadgarstek i nacisnąć przycisk na urządzeniu. Przez kilka sekund będzie wypełniał się on powietrzem, a następnie na ekranie urządzenia wyświetli się wynik. Ważne jest, aby osoba badana nie ruszała się w tym czasie, nie rozmawiała ani nie przesuwała urządzenia. Po pomiarze należy wyłączyć ciśnieniomierz, zdjąć mankiet i zanotować wartość ciśnienia.

Nieco trudniejszy jest pomiar ciśnienia krwi ciśnieniomierzem zegarowym. Co prawda uważa się, że otrzymany wynik jest bardziej wiarygodny niż w przypadku elektronicznych urządzeń, jednakże w większości posługują się nim wyłącznie lekarze i pielęgniarki. A to ze względu na konieczność użycia słuchawek w celu wysłuchania tonów serca. Algorytm badania wygląda następująco:

 1. Założenie mankietu na ramię 2 cm od łokcia.
 2. Przyłożenie słuchawki lekarskiej do dołu łokciowego.
 3. Napompowanie mankietu powietrzem.
 4. Odkręcenie zaworu i powolne spuszczanie powietrza.
 5. Wysłuchanie pierwszego tonu serca i zapamiętanie wartości z zegara urządzenia (jest to ciśnienie skurczowe np. 130 mmHg).
 6. Zapamiętanie wartości z zegara, gdy zostaną być słyszalne tony serca (np. 80 mmHg).
 7. Spuszczenie powietrza do końca.
 8. Zdjęcie mankietu.
 9. Zapisanie otrzymanego wyniku (w przykładzie 130/80 mmHg).

Wysokie ciśnienie krwi jest wskazaniem do skonsultowania się z lekarzem lub podania choremu przypisanych leków.

Similar Posts