Ostra niewydolność nerek. Proces pielęgnowania.

niewydolność nerek

Nerki są niewielkimi narządami, spełniającymi ważną rolę filtrującą i oczyszczającą organizm, a także regulującą ciśnienie tętnicze krwi i gospodarkę wodno – elektrolitową. Ostra niewydolność nerek jest zespołem chorobowym, który charakteryzuje się nagłym pogorszeniem czynności nerek.

Dotyczy to zwłaszcza przesączania kłębuszkowego, co uniemożliwia właściwe wydalanie produktów przemiany materii i powoduje głębokie zaburzenia w gospodarce wodno – elektrolitowej.

Rodzaje i przebieg ostrej niewydolności nerek

Rozróżnia się je na podstawie przyczyny, która wywołała ONN:
– przednerkowa – niedostateczne ukrwienie nerek,
– nerkowa – uszkodzenie struktury nerek z powodów zapalnych lub niezapalnych (toksyny, wstrząs),
– pozanerkowa – niedrożność dróg moczowych (np. kamica nerkowa).

Ostra niewydolność nerek jest potencjalnie odwracalnym stanem. Rokowanie w dużym stopniu zależy od przyczyny wystąpienia ONN. Spada filtracja w pojedynczych nefronach, jednak nie dochodzi do redukcji ich liczby. Przebieg ostrej niewydolności nerek dzieli się na cztery okresy:

wstępny – trwa od momentu zadziałania czynnika szkodliwego do wystąpienia skąpomoczu. Czas trwania zależy od przyczyny. Może wynosić kilka minut lub kilka godzin.
okres skąpomoczu lub bezmoczu – <500 ml na dobę, trwa klika dni, w tym czasie dochodzi do narastania zaburzeń, np. kwasicy metabolicznej, hiperkaliemii
okres wielomoczu – w ciągu kliku dni nagle zwiększa się objętość wydalanego moczu, może prowadzić to do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych
powrót czynności nerek do normy – długotrwały proces powrotu prawidłowej funkcji nerek, który może trwać nawet kilka miesięcy

Ostra niewydolność nerek – proces pielęgnowania

Problem: Uogólnione obrzęki spowodowane zmniejszeniem filtracji w kłębuszkach nerkowych
Cel: Zapewnienie równowagi wodno – elektrolitowej, zapobieganie powstawaniu zmian na skórze w miejscu występowania obrzęków
Interwencje pielęgniarskie:
– obserwacja i pomiar obrzęków (zawsze na tej samej wysokości)
– układanie części ciała objętych obrzękiem wyżej
– usprawnianie krążenia poprzez stosowanie ćwiczeń biernych i czynnych
– kontrolowanie masy ciała pacjenta (o tej samej porze, w tym samym ubiorze)
– prowadzenie bilansu płynów
– prowadzenie dobowej zbiórki moczu, obserwacja moczu
– pobranie krwi w celu kontrolowania poziomu elektrolitów
– obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia objawów świadczących o hiperkaliemii (zaburzenia rytmu serca, drętwienie i mrowienie kończyn, zaburzenia czucia)
– ograniczenie spożywania płynów przez pacjenta
– w celu zaspokojenia pragnienia zaproponowanie pacjentowi ssania kostek lodu, plastrów cytryny, ananasa, nawilżanie ust wodą, częstsza toaleta jamy ustnej
– zastosowanie diety ograniczającej spożycie sodu, potasu i białka
– wyjaśnienie pacjentowi i jego rodzinie konieczności stosowania się do zaleceń
– podanie leków na zlecenie lekarza

Problem: Ryzyko wystąpienia odwodnienia spowodowane wielomoczem
Cel: Zapobieganie odwodnieniu, zapewnienie równowagi wodno – elektrolitowej
Interwencje pielęgniarskie:
– Prowadzenie bilansu płynów
– Kontrolowanie masy ciała pacjenta
– Pobieranie krwi w celu kontrolowania stężenia elektrolitów
– Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia cech odwodnienia (badanie elastyczności skóry, stopnia nawilżenia błon śluzowych, pomiar tętna i RR)
– Zastosowanie diety bogatopotasowej
– Obserwacja pacjenta w kierunku objawów hipokaliemii (osłabienie mięśni, zaburzenia rytmu serca, prężenia, zaparcia, niedrożność jelit)
– Zapewnienie dostatecznej ilości płynów do picia zgodnie z bilansem płynów
– Na zlecenie lekarza dożylne podanie leków zawierających potas
– Obserwacja miejsca wkłucia w kierunku zakażenia
– Edukacja pacjenta dotycząca konieczności spożywania płynów i zastosowania diety

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.