Osobowość

osobowość

czyli co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi.

Na świecie nie ma dwóch identycznych osób. Dotyczy to nie tylko widocznych cech fizycznych, DNA, odcisków palców, ale również naszej psychiki, tego jacy jesteśmy i jak się zachowujemy.

Zespół właściwości i cech psychicznych, ujawniający się w sposobie bycia, zachowaniu osoby, a także jej potrzeby, sposób reagowania i wchodzenia w interakcje z tym, co ją otacza to właśnie osobowość. Wszystkie te cechy są względnie stałe, co oznacza, że nasze reakcje i motywy zależą także od aktualnego stanu fizycznego, psychicznego oraz emocji.

Prawidłowo powinniśmy zachowywać się plastycznie, odpowiednio do sytuacji, etapu rozwoju i osób, z którymi mamy styczność. Te wzorce zachowań są przewidywalne i powtarzalne.

Osobowość kształtuje się przez całe życie porzez bodźce, które napływają do człowieka w procesie socjalizacji, podczas kontaktów z innymi i poprzez pełnione role. Najsilniej dzieje się to w dzieciństwie i wczesnej młodości. Na osobowość wpływają także wydarzenia, doświadczenia i biologia, czyli wrodzone i odziedziczone cechy.

W psychologii istnieje kilka teorii osobowości. Do najważniejszych z nich należą:

Teoria pola, w której organizm traktowany jest jako całość i dąży do samorealizacji.

Teoria uczenia się, gdzie nacisk kładziony jest na wywoływanie zachowań przez sytuacje, które spotykają człowieka

Teorie czynnikowe, inaczej teorie cech indywidualnych, które skupiają się na opisywaniu struktury psychicznej człowieka na podstawie obserwacji jego zachowania.

Co na to Freud?

Freud kładł spory nacisk na wpływ doświadczeń z dzieciństwa na kształtowanie osobowości. Przedstawił także osobowość jako trzyczęściową strukturę:
id, ego, superego.
Pierwsze dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb, drugie to ja, które dąży do sprostania wymaganiom rzeczywistości, natomiast superego to wartości moralne przekazane przez rodziców i społeczeństwo. Teoria Freuda zakłada, że pomiędzy tymi elementami istnieje ciągły konflikt i to on definiuje osobowość.

Osobowość nadaje spójność zachowywaniu się jednostki. Przerwanie tej ciągłości prowadzi do zaburzeń osobowości. Zahamowanie kształtowania się osobowości nazywane jest nerwicą.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.